การกลั้นปัสสาวะระวังโรคร้ายที่จะตามมา

การกลั้นปัสสาวะระวังโรคร้ายที่จะตามมา กระเพาะปัสสาวะของคุณเป็นเหมือนถังเก็บปัสสาวะของเสีย เมื่อกระเพาะปัสสาวะเต็ม คุณจะปัสสาวะและขับของเสียออกจากร่างกาย อย่างไรก็ตาม หากคุณมีภาวะกลั้นปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะของคุณจะไม่ว่างเปล่าเมื่อคุณปัสสาวะ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งชายและหญิงโดยเกิดจากการกลั้นที่เป็นเวลานานโดยต้องได้รับการรักษาโดยทันที่เพื่อให้รักษาได้ทันเวลาก่อนที่จะสายเกินไป

การกลั้นปัสสาวะระวังโรคร้ายที่จะตามมา

การเก็บปัสสาวะเป็นภาวะที่กระเพาะปัสสาวะของคุณไม่ไหลออกจนหมดหรือแทบไม่มีเลยเมื่อคุณปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะของคุณเป็นเหมือนถังเก็บปัสสาวะ ปัสสาวะประกอบด้วยของเสียที่กรองออกจากเลือดโดยไตของคุณ เมื่อกรองแล้ว ปัสสาวะจะเคลื่อนไปที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อรอจนกว่าจะถึงเวลาเคลื่อนผ่านท่อปัสสาวะและออกจากร่างกายแต่คุณไม่สามารถขับออกมาได้

เมื่อคุณมีอาการปัสสาวะไม่ออก อาจเป็นแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรังหมายถึง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจรุนแรงได้ การไม่ปัสสาวะเรื้อรังหมายความว่าคุณมีอาการเป็นเวลานาน

รูปแบบเฉียบพลันของการเก็บปัสสาวะเป็นเรื่องฉุกเฉิน ในกรณีนี้ คุณจะต้องพบผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทันที รูปแบบเรื้อรังเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงเช่นกัน

สาเหตุของการปัสสาวะเรื้อรังคืออะไร

การกลั้นปัสสาวะระวังโรคร้ายที่จะตามมา

การปัสสาวะเรื้อรังคือการอุดตันของปัสสาวะออกจากร่างกายของคุณยาที่คุณใช้สำหรับอาการอื่นๆโดยรับประทานอย่างต่อเนื่องหรือเป็นประจำปัญหาเส้นประสาทที่ขัดขวางการสื่อสารของสมองและระบบทางเดินปัสสาวะของคุณการติดเชื้อและบวมที่ป้องกันไม่ให้ปัสสาวะออกจากร่างกายภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของยาที่มอบให้คุณสำหรับขั้นตอนการผ่าตัด

อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นอย่างไร

การกลั้นปัสสาวะระวังโรคร้ายที่จะตามมา

สัญญาณอาจแตกต่างกันไป บางคนที่มีอาการเรื้อรังมีปัญหาในการเริ่มไหลของปัสสาวะ บางคนมีการไหลที่น้อยเมื่อเริ่มต้น โดยบางคนปัสสาวะแล้วแต่ไม่สุดก็เกิดขึ้นได้โดยคุณต้องเข้าพบแพทย์เพื่อเข้าการรักษาอย่างโดยด่วนเพราะโรค้ายที่ตามมานั้นกลัวเป็นอย่างมาก

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

สุขภาพที่แข็งแรงต้องทำอย่างไร คลิก สุขภาพที่ดี

Credit แทงบอล

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Leave a Reply

Your email address will not be published.