การดื่มน้ำมากเกินไป

การดื่มน้ำมากเกินไป ในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าว ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจเรื่องภาวะขาดน้ำและต้องแน่ใจว่าเราจะป้องกันมันได้ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอ

แต่ถึงแม้จะพบได้ไม่บ่อยนัก แต่การให้น้ำมากเกินไปก็อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งของการดื่มน้ำมากเกินไป ซึ่งบางครั้งเรียกว่าภาวะมึนเมาจากน้ำ คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ สภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อเลือดของโซเดียมระดับลดลงต่ำกว่า 135 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

การดื่มน้ำมากเกินไป ส่งผลอย่างไร

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

การดื่มน้ำมากเกินไป ส่งผลอย่างไร

การบริโภคน้ำมากเกินไปจะทำให้อิเล็กโทรไลต์ในเลือดเจือจาง เช่น โซเดียมMitchell Rosner, MD , เมื่อระดับโซเดียมลดลงเร็วเกินไป

ของเหลวจะเคลื่อนออกจากกระแสเลือดไปยังเซลล์เนื้อเยื่อ ซึ่งทำให้เซลล์เหล่านี้ขยายตัว ในกรณีร้ายแรง ดร. รอสเนอร์กล่าวว่า

สมองของคุณไม่สามารถรองรับการบวมที่รุนแรงได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางระบบประสาทหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

สิ่งที่พบบ่อยที่สุดคือในฤดูร้อนเมื่อมีคนบอกให้ดื่มมาก พวกเขาอาจจะดื่มมากเกินไปถ้าคุณดื่ม 2, 3 หรือ 4 ลิตรต่อชั่วโมง และคุณไม่เสียเหงื่อสักนิด แสดงว่าคุณเริ่มมีปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายสามารถขับถ่ายได้ และนั่นคือเมื่อคุณมีปัญหา

คุณควรดื่มน้ำมากแค่ไหน?

การดื่มน้ำมากเกินไป ส่งผลอย่างไร

แนะนำให้ดื่มของเหลว 15.5 ถ้วย (3.7 ลิตร) ต่อวันหากคุณเป็นผู้ชาย และ 11.5 ถ้วยต่อวัน (2.7 ลิตร) หากคุณเป็นผู้หญิง ปริมาณน้ำที่คุณต้องการในแต่ละวันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ ระดับกิจกรรม และอุณหภูมิภายนอก แต่วิธีง่ายๆ วิธีหนึ่งที่จะรู้ว่าคุณต้องดื่มมากแค่ไหนคือการเชื่อใจในร่างกายของคุณ

“ความกระหายเป็นกลไกที่อนุรักษ์วิวัฒนาการเพื่อให้แน่ใจว่าเราดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอ แต่ไม่มากเกินไป”

เขาอธิบาย “สิ่งที่ผมบอกกับคนอื่นๆ คือการได้รู้ถึงความกระหายของคุณ ดื่มจนไม่กระหายน้ำ แต่อย่าดื่มเกินนั้น และถ้าคุณทำอย่างนั้น คุณอาจจะเกิดภาะวะต่าง ๆก็เป็นได้เนื่องจากการดื่มน้ำมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าสมควรดื่มขนาดไหน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

การลดน้ำหนักด้วยการดื่มน้ำ สนใจคลิก คุณสามารถลดน้ำหนักด้วยการดื่มน้ำ

Credit แทงบอลออนไลน์

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Leave a Reply

Your email address will not be published.