ปากแหว่งและเพดานโหว่ รักษาได้

ปากแหว่งและเพดานโหว่ เป็นข้อบกพร่องแต่กำเนิดที่เกิดขึ้นเมื่อริมฝีปากหรือปากของทารกไม่ก่อตัวอย่างปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของใบหน้าและปาก โดยสังเกตจากคนไข้ปากแหว่ง จะมีรอยแยกของริมฝีปากบนถึงเหงือกและเพดานปากด้านหน้า สามารถเป็นด้านเดียวหรือสองด้าน เพดานโหว่ รอยแยกจะเกิดขึ้นจากเพดานอ่อนไปยังเพดานแข็ง

สถานที่และความรุนแรงจะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติ สำหรับประเทศไทย ทารกประมาณ 1,000 คนเกิดมาพร้อมกับโรคนี้ต่อปี หรือมีอุบัติการณ์ 1 ใน 700 และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติของโครโมโซม หรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อมารดาในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เช่น การขาดสารอาหารหรือวิตามินบางชนิด เนื่องจากพิษของยาหรือสารเคมีบางชนิด รวมทั้งการติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิดและอาจเกิดจากการฉายรังสีเอกซ์ เป็นต้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ปากแหว่งและเพดานโหว่

รูปร่างริมฝีปากระหว่างสัปดาห์ที่สี่ถึงเจ็ดของการตั้งครรภ์ เมื่อทารกเติบโตในระหว่างตั้งครรภ์ เนื้อเยื่อของร่างกายและเซลล์พิเศษจากแต่ละด้านของศีรษะจะเติบโตเข้าหากึ่งกลางใบหน้าและรวมกันเป็นใบหน้า การรวมตัวของเนื้อเยื่อนี้ทำให้เกิดลักษณะใบหน้า เช่น ริมฝีปากและปาก ปากแหว่งจะเกิดขึ้นหากเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นริมฝีปากไม่เกาะติดกันอย่างสมบูรณ์ก่อนคลอด

ส่งผลให้เกิดการเปิดที่ริมฝีปากบน ช่องเปิดในริมฝีปากอาจเป็นช่องเล็ก ๆ หรือช่องขนาดใหญ่ที่ผ่านริมฝีปากเข้าไปในจมูก ปากแหว่งสามารถอยู่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองข้างของริมฝีปากหรือตรงกลางของริมฝีปาก ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เด็กปากแหว่งก็อาจมีเพดานโหว่ได้เช่นกัน

หลังคาปาก (เพดานปาก) เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์ที่หกถึงเก้าของการตั้งครรภ์ เพดานโหว่จะเกิดขึ้นหากเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นหลังคาปากไม่เกาะติดกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างตั้งครรภ์ สำหรับทารกบางคน ส่วนหน้าและส่วนหลังของเพดานปากเปิดอยู่ สำหรับทารกคนอื่นๆ เพดานปากเพียงบางส่วนที่เปิดอยู่

เด็กปากแหว่งที่มีหรือไม่มีเพดานโหว่หรือเพดานโหว่เพียงอย่างเดียวมักมีปัญหาในการป้อนอาหารและการพูดอย่างชัดเจน และอาจติดเชื้อที่หูได้ พวกเขาอาจมีปัญหาการได้ยินและปัญหาเกี่ยวกับฟัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ปากแหว่งและเพดานโหว่

ไม่ทราบสาเหตุของการเกิด orofacial clefts ในทารกส่วนใหญ่ เด็กบางคนปากแหว่งหรือเพดานโหว่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยีน คิดว่าปากแหว่งและเพดานโหว่เกิดจากการผสมผสานของยีนและปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งที่แม่สัมผัสได้ในสภาพแวดล้อมของเธอ หรือสิ่งที่แม่กินหรือดื่ม หรือยาบางชนิดที่เธอใช้ในระหว่างตั้งครรภ์

ปากแหว่งโดยเฉพาะปากแหว่งที่มีหรือไม่มีเพดานโหว่สามารถวินิจฉัยได้ในระหว่างตั้งครรภ์โดยอัลตราซาวนด์ตามปกติ พวกเขาสามารถวินิจฉัยได้หลังจากทารกเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพดานโหว่ อย่างไรก็ตาม บางครั้งเพดานปากแหว่งบางประเภท (เช่น เพดานโหว่ใต้เมือกและลิ้นไก่สองแฉก) อาจไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกว่าจะมีชีวิตต่อไป

การจัดการและการรักษา

บริการและการรักษาเด็กที่มีปากแหว่งเพดานโหว่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปากแหว่ง อายุและความต้องการของเด็ก และมีอาการที่เกี่ยวข้องหรือเกิดข้อบกพร่องอื่น ๆ หรือทั้งสองอย่าง

การผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งมักเกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนแรกของชีวิต และแนะนำให้ทำภายใน 12 เดือนแรกของชีวิต แนะนำให้ทำการผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ภายใน 18 เดือนแรกของชีวิตหรือเร็วกว่านั้นถ้าเป็นไปได้8 เด็กจำนวนมากจะต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติมเมื่อโตขึ้น การผ่าตัดซ่อมแซมสามารถปรับปรุงรูปลักษณ์และรูปลักษณ์ของใบหน้าของเด็ก และอาจช่วยปรับปรุงการหายใจ การได้ยิน การพูดและภาษาด้วย เด็กที่เกิดมาพร้อมกับช่องปากแหว่งอาจต้องการการรักษาและบริการประเภทอื่น เช่น การดูแลทันตกรรมหรือจัดฟันแบบพิเศษ หรือการบำบัดด้วยการพูด4,8

ด้วยการรักษา เด็กส่วนใหญ่ที่มีปากแหว่งหรือใบหน้าจะมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่แข็งแรง เด็กบางคนที่มีปากแหว่งหรือใบหน้าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองหากพวกเขากังวลเกี่ยวกับความแตกต่างที่มองเห็นได้ระหว่างตนเองกับเด็กคนอื่นๆ กลุ่มสนับสนุนผู้ปกครองสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวของทารกที่มีข้อบกพร่องที่ศีรษะและใบหน้าตั้งแต่แรกเกิด เช่น แหว่งหรือใบหน้า

แนะนำ : โรคกระดูกพรุน ภัยร้ายที่อย่ามองข้าม
credit : ufa877.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Leave a Reply

Your email address will not be published.