แผลกดทับ (Bedsor)

แผลกดทับ คือ การบาดเจ็บที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อที่เกิดจากแรงกดบนผิวหนังเป็นเวลานาน แผลกดทับมักเกิดขึ้นที่ผิวหนังที่ปกคลุมกระดูก ผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวหรือท่าทางที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการต้องนอนบนเตียงหรือนั่งรถเข็นตลอดเวลาจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลกดทับได้ รวมทั้งผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและผิวเสื่อมสภาพตามอายุ แผลกดทับเป็นปัญหาสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ แต่ผู้ป่วยบางคนอาจรักษาไม่หายขาด

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แผลกดทับ

อาการของแผลกดทับคือ
แผลกดทับแต่ละระยะมีอาการต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ผู้ป่วยจะมีอาการหลากหลาย เช่น สีผิวหรือลักษณะผิดปกติ บวม มีหนอง อาการร้อนหรือเย็นบนผิวหนังที่เกิดแผลกดทับ และมักกดทับบริเวณที่เป็นแผลกดทับ ปวดบริเวณที่ได้รับผลกระทบ, ติดเชื้อ, ผิวหนังเปิด, ผิวหนังที่ไม่สว่างขึ้นเมื่อสัมผัส ผิวที่นุ่มหรือกระชับกว่าผิวรอบข้าง เป็นต้น

บริเวณทีมักเกิดแผลกดทับบ่อย 
หลัง ส้นเท้า ข้อเท้า สะโพก และกระดูกก้นกบ

สาเหตุของแผลกดทับ

แผลกดทับเกิดจากส่วนหนึ่งของร่างกายที่ได้รับแรงกดดันมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่เพียงพอ หากเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะที่ถูกกดทับ เนื้อเยื่อของอวัยวะที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกทำลายและเริ่มตาย เพราะเลือดจะลำเลียงออกซิเจนและสารอาหาร ที่จำเป็นและช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อเพื่อหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งส่งผลให้ผิวหนังไม่ได้รับเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อต้านทานต่อเชื้อโรค ทำให้เกิดการติดเชื้อในแผลกดทับ ความชื้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผิวหนังระคายเคือง เช่น การถ่ายปัสสาวะและการถ่ายอุจจาระจากสุขอนามัยที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดแผลกดทับได้ และอีกประการที่สำคัญคือภาวะขาดสารอาหาร ล้วนส่งผลต่ออุบัติการณ์ของแผลกดทับเช่นกัน

การวินิจฉัยและการรักษา

การรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะและสภาพของแผล แพทย์ที่รักษาแผลกดทับ อาจจะประเมินบาดแผล ขนาด และความลึกของแผล ชนิดของเนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากบาดแผล เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือกระดูก สีของผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจากบาดแผล ปริมาณเนื้อร้ายของเนื้อเยื่อที่เกิดจากแผลกดทับ การติดเชื้อ กลิ่น และเลือดออก หรือไม่ก็ตาม นำตัวอย่างของเหลวและเนื้อเยื่อเข้าไปในบาดแผลเพื่อตรวจหาการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเซลล์ของมะเร็ง

ดูแลแผล

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ และการใช้เบาะแบบปิดพิเศษ ตลอดจนการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ การรักษาสำหรับการติดเชื้อที่มีอยู่

แนะนำ นอนกรน เสี่ยงภาวะหยุดหายใจ ขณะนอนหลับ
Credit จีคลับ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.