ไวรัสโคโรน่ามีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

ไวรัสโคโรน่ามีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อย่างไร โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่รับผิดชอบต่อ COVID-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ ยังมีอีกมากให้เรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสนี้และผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และหลังคลอด ผู้ตั้งครรภ์และคนเป็นพ่อแม่หลายคนกังวลอย่างถูกต้องว่าไวรัสนี้จะส่งผลต่อสุขภาพและครอบครัวของพวกเขาอย่างไร

โดยทั่วไป ผลกระทบที่เกิดจากโคโรนาไวรัสได้สร้างวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลก และกำลังสร้างความตึงเครียดให้กับระบบการดูแลสุขภาพ

ความเครียดนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของมารดาและทารก เนื่องจากครอบครัวต่างๆ ต้องแบกรับภาระหนักของระบบการรักษาพยาบาลที่แบกรับภาระหนักเกินไป สุขภาพแม่และทารกเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีเพศสภาพ

เราไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ทั้งหมดได้ในบทความเดียว ดังนั้นเราจึงกล่าวถึงว่า coronavirus ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทันทีของผู้ตั้งครรภ์ การคลอดบุตร และการเลี้ยงดูบุตรและทารกแรกเกิดของพวกเขาอย่างไร

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ไวรัสโคโรน่ามีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ไวรัสโคโรน่ามีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

การตั้งครรภ์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานระดับชาติอื่น แนะนำว่าการตั้งครรภ์ไม่ได้ทำให้บุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจาก COVID-19

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการหวัดหรือคล้ายไข้หวัดใหญ่เล็กน้อยถึงปานกลาง 

ทั้ง WHO และ American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ต่างเห็นพ้องกันว่าผู้ที่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยจากการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่ มากขึ้น ACOG ระบุอย่างชัดเจนว่าคนตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงต่อไวรัสนี้

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่า coronavirus อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์อย่างไร 

ไวรัสโคโรน่ามีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์อย่างไร

สตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 บางคนมีการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งหมายความว่าทารกเกิดก่อนตั้งครรภ์ 37 สัปดาห์  ยังไม่ชัดเจนว่าการคลอดก่อนกำหนดเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ COVID-19 มีข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับ COVID-19 และการแพร่กระจายไปยังทารกในครรภ์ระหว่างการคลอดและการคลอด 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

การปวดท้องประจำเดือน สนใจคลิก การปวดท้องประจำเดือน

Credit แทงบอลออนไลน์

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Leave a Reply

Your email address will not be published.